Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 4 of 4 (0.001 secs)
You searched for: subject:"nairnshire"
[texts]History of Nairnshire - Bain, George, F.S.A., Scotland
26
Keywords: Nairnshire, Scot. (County)
Downloads: 3,630
[texts]A history of Moray and Nairn - Rampini, Charles, 1840-
Includes bibliographical references and index
Keywords: Elginshire -- History; Nairnshire -- History
Downloads: 2,252
[texts]Moray and Nairn - Matheson, Charles
26
Keywords: Moray, Scot. (County); Nairnshire, Scot. (County)
Downloads: 1,374
[texts]Ainmean-aite ann an Aird Chloich Siorrachd Narainn mar fhianais air cleachdadh an fhearainn rè nan linn.
âS e paraiste gun chrìochan an làimh ris a' mhuir a thâ ann an Aird Chloich ged a tha aâ mhuir ga fhaicinn bho mòran àiteachan mu timchioll na sgìre. Chan ann ach beagan millean bhon talamh nas ìosail ri taobh na mara am faigh thu Aird Chloich ge-tà. Gheibhear ionaltraidh, coilltean, boglaichean agus monadh agus tha Uisge Ãire aâ ruith tarsainn Aird Chloich, gu tric ann an mór-ghilean creagach domhain...
Keywords: gaelic; scots; gàidhlig; nairnshire; nairn; ardclach
Downloads: 184
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

robarts
toronto
opensource

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)